Resultaten voor restschuld hypotheek schuldsanering

restschuld hypotheek schuldsanering
Valt hypothecaire schuld onder de schone lei?
Het Hof neemt tot uitgangspunt dat de wettelijke regeling betreffende schuldsanering, en in het bijzonder het bepaalde in artikel 299 lid 3 jo artikel 57 Fw, mee brengt dat een vordering die bestaat op het moment dat de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, niet onder de werking van de schuldsaneringsregeling valt zolang deze vordering in de periode dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is wordt gedekt door een pand of hypotheek.
Aben Slag Schone lei WSNP en restschuld hypotheek woning.
U bent hier: Home Nieuws Schone lei WSNP en restschuld hypotheek woning. Schone lei WSNP en restschuld hypotheek woning. De schone lei ex artikel 358 Faillissementswet werkt niet voor de restschuld die ontstaat indien een met een hypothecaire zekerheid belaste woning na het einde van de schuldsanering hierna ook: WSNP wordt verkocht.
Schone lei geldt soms wel, soms niet voor restschuld eigen woning.
Partijen raken verwikkeld in een procedure. Wie van hen is aansprakelijk voor de restschuld? De vrouw stelt dat zij, omdat zij een schone lei heeft gekregen, niet tot betaling kan worden aangesproken. De man is van mening dat beide partijen hoofdelijk voor de gehele schuld aan te spreken zijn. Uiteindelijk komt de Hoge Raad aan het woord. Hij stelt voorop dat de wettelijke regeling ten aanzien van de schuldsanering meebrengt dat een vordering die bestaat op het moment dat de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, niet onder de werking van de schuldsanering valt zolang die vordering op dat moment wordt gedekt door een recht van pand of hypotheek.
Oplossing restschuld hypotheek Wat te doen bij een restschuld.
Ik heb geen werk en zit in de bijstand zit er voor mij echt niks anders op dan schuldsanering? Nico 22 september 2015. een vraag van een veronruste vader onze, zoon zijn relatie is over maar hadden samen huis gekocht zonder nhg. Nu is het huis getacxeerd en is er restschuld en wil zijn ex niet mee werken om de hypotheek over te schrijven omdat het teveel schuld is.
Schuldsanering en eigen woning.
Op deze pagina zullen wij nader ingaan of het hebben van een eigen woning gecombineerd kan worden met de WSNP. Kan dat, in schuldsanering met eigen woning? Vaak wordt er ten onrechte gesteld dat de woning verkocht moet worden voordat een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend kan worden. Dit hangt af van de waarde van de woning en het hangt ook af van de vaste lasten per maand. Wel is het zo dat een woning risicos met zich meebrengt. Dit is met name zo bij oude woningen, er kunnen onverwachte reparatiekosten opduiken. Mocht het zo zijn dat er flinke overwaarde is, dan zal de bewindvoerder vaak overgaan tot verkoop van de woning. Het geld komt dan ten goede aan de boedel. Maar als de hypotheeklasten vrij laag zijn, dan zal de bewindvoerder er vaak niet voor kiezen om tot verkoop van de woning over te gaan. De verkoop van een woning brengt immers ook kosten met zich mee. De bewindvoerder zal ook niet overgaan tot verkoop van de woning indien de verkoopopbrengst lager is dan de schuld aan de hypotheekverstrekker. Hierdoor ontstaat er immers een restschuld.
alleen opdraaien voor restschuld bij 100% beiden aansprakelijkheid Kassa.
Wat is een ali schuld? Waarom zou u akkoord gaan met kwijtschelding? En die restschuld van de hypotheek zit er niet zijdelings in, maar volkomen. Login om een reactie te plaatsen op het antwoord. door zoekster 11 mei 2015 om 1828.:
schuldsanering voor 1 ivm restschuld woning? Radar.
het maximale" verantwoorde" bedrag wat mijn ex zou kunnen krijgen voor een hypotheek is 200.000 maar zou hij wel die restschuld volledig mee kunnen financieren? Berichten: 2031 Lid geworden op: 27 okt 2008 1307.: Re: schuldsanering voor 1 ivm restschuld woning?

Contacteer ons